Buď adresy zadáte přímo do tabulky...

V tomto případě můžete tabulku , jinými slovy budete vyplňovat, co přijde na první řádek, co na druhý a tak dále. Pro postupné vyplňování jména, příjmení, firmy, ulice, č.p, PSČ, města a země klikněte na .

QR kódy a čárové kódy

Pokud chcete na štítky vytisknout i QR kód nebo čárový kód, přidejte do záhlaví sloupců buď pro QR kód nebo pro čárový kód.

... nebo je zkopírujete z jiného programu

Adresy nejprve zkopírujte pomocí Ctrl+C a vložte do tabulky pomocí Ctrl+V . Až poté vyplňte záhlaví jednotlivých sloupců. Aby bylo možné adresy správně sestavit, použijte následující názvy sloupců:
. Můžete také .

Dále můžete použít:

pokud máte celou adresu v jedné buňce. pro označení poznámek, které se vloží do podacího archu. Můžete použít i vícekrát.
Tabulka je již předvyplněna jako ukázka, můžete ji libovolně přepisovat nebo . Až budete hotovi, stiskněte tlačítko Další krok pod tabulkou.

Informace o odesílateli:

Řádek 1:

Řádek 2:

Řádek 3:

Řádek 4:

Řádek 5:

Další možnosti:

Pokud zaškrtnete tuto volbu, vytisknou se pro každou zadanou adresu i štítky s adresou odesílatele a údaji výše.

Štítky 70x36mm

PDF Arch A4, celkem 24 štítků (8 štítků na výšku, 3 štítky na šířku).

Podací arch pro Českou poštu

PDF s podacími archy pro Českou počtu.

Štítky 2.6"x1"

Letter-size PDF, celkem 30 štítků (10 štítků na výšku, 3 štítky na šířku, Avery WL-875).

Nápověda
Zde vyplňte záhlaví jednotlivých sloupců. Vyberte sloupec a klikněte na tlačítko s názvem sloupce.
Klikněte pro přidání do záhlaví (ikona ) nebo naopak pro odebrání (ikona )